Andra festlokalerNågra goda vänner till oss har nedanstående festlokaler:

046 - 32 89 89040 - 42 65 00

046 - 600 10
Max 60 gäster!