Hyrpris fester, alla dagar:


Dagshyra upp till och med 60 personer:
Dagshyra 61 - 70 personer:
               71 - 80
               81 - 90
               91 - 100
Över 100 personer:Hyra dagen innan festdagen för dukning, dekorering etc:

Hyra dagen efter festen (efter 13.00) för att ha längre tid för att rensa lokalen:

Återsamling av gäster dagen efter fest:

Hyra annan sammankomst/verksamhet under vardag (min 4 timmar):

----------------------------------------------

Övrigt
Ljud- och ljusanläggning:
Ljudanläggning, användning utomhus:
Projektor:
Kandelabrar/st:
Kolgrill:
Linnedukar (res. för prishöjning):
Linneservetter (res. för prishöjning):
Stolsöverdrag (res. för prishöjning):

Service och hjälp vid konferens, föredrag, minnsesstund, info.träff etc.:


Midsommarafton:
Nyårsafton:


Logen i Lunds Bankgiro: 658-2472
Vi har F-skattesedel
Momsregistrerad


 
   2023
10 000 kr
11 000 kr
12 000 kr
13 000 kr
14 000 kr
14 000 kr
+500 kr för
varje person
över 100

+4 000 kr


+1 000 kr

+3 000 kr


1 200 kr/tim

-------------


      Ingår
       500 kr
       500 kr
       100 kr
       500 kr
   120 kr/st
     15 kr/st
     35 kr/st

Efter överens-
kommelse

Stängt
Stängt