Priser

Lokalhyra (inkl. porslin och städning)


Nedanstående priser gäller f.o.m. 210101. För redan gjorda bokningar och preliminära bokningar gäller gamla priser.
Hyrpris fester, alla dagar:


Dagshyra upp till och med 60 personer:
Dagshyra 61 - 70 personer:
               71 - 80
               81 - 90
               91 - 100
Över 100 personer:Hyra dagen innan festdagen för dukning, dekorering etc:Hyra hela helgen (fredag, lördag och söndag)

Hyra annan sammankomst/verksamhet under vardag (min 4 timmar):

---------------------------------------------

Bokningsavgift för vissa fester (se Hyrinfo.):

Övrigt
Ljud- och ljusanläggning:
Ljudanläggning, användning utomhus:
Projektor:
Kandelabrar/st:
Kolgrill:
Partytält:
Vita stolsöverdrag:

Service och hjälp vid konferens, föredrag, minnsesstund, info.träff etc.:


Midsommarafton:
Nyårsafton:


Logen i Lunds Bankgiro: 658-2472
Vi har F-skattesedel
Momsregistrerad

     2021
 
  7 000 kr
  8 000 kr
  9 000 kr
10 000 kr
11 000 kr
11 000 kr +
500 kr för
varje person
över 100

3 000 kr+4 000 kr

1 000 kr/tim


------------- 

2 000 kr  


1 500 kr
   500 kr
   500 kr
   100 kr
   200 kr
   500 kr
35 kr/st


Efter överens-
kommelse

Stängt
Stängt