Priser

Lokalhyra (inkl. porslin och städning)


Priserna gäller fr o m 170101.
För bokade- och preliminärt bokade fester samt de somvarit i kontakt med oss före ovanstående datum gäller tidigare priser.

Hyrpris alla fester, alla dagar:
Dagshyra upp till och med 60 personer:
Dagshyra 61 - 80 personer:
Dagshyra 81-100 personer:
Över 100 personer:
Hyra av lokalen för dukning, dekorering etc.    dagen innan festen:
Sammankomst i lokalen dagen efter festen:

Hyrpris annan sammankomst, sön-tors:
Mindre än 4 timmar:
Mer än 4 timmar:  

Övrigt
Ljud- och ljusanläggning:
Ljudanläggning, utomhus vid bröllop:
Mikrofon Shure, mikrofonställ, sladd:
Projektor:

Bokningsavgift för vissa fester (se Hyrinfo.):

Depositionsavgift, betalas vid tillträde:

Service och hjälp vid konferens, föredrag, minnsesstund, info.träff etc.:


Midsommarafton:
Nyårsafton:


Logens Bankgiro: 658-2472
Vi har F-skattesedel
Momsregistrerad


6 500 kr
7 500 kr
8 500 kr
8 500 kr +
500 kr för
varje person
över 100


2 500 kr
2 500 kr


4 000 kr
6 000 kr


1 000 kr
Bjuder vi på
100 kr/st
500 kr

2 000 kr

2 000 kr

Efter överens-
kommelse


Stängt
Stängt